Informace o nás

Kdo jsme

Jsme dětský sboreček D.E.CH., který vznikl v roce 2008. Zkratka D.E.CH. znamená - Dziecięcy ewangelicki chórek.

Na sboreček chodí děti ve věku 5 - 13 let. Zpíváme písně na chválu Pána Ježíše. Zpíváme písně v češtině, polštině, slovenštině a nějaká ta anglická by se také našla. Scházíme se v pátky od 16 hodin v budově Kanaan (vedle farní budovy) v přízemí v dětské místnosti. 

Během našeho působení jsme vydali 3 CD: "Ze srdce",  "Bóg Cię kocha" a " Nejkrásnější vánoční poselství.

 

Historie

Dětský evangelický sboreček zahájil svou činnost v roce 2008 pod záštitou Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici. Na první setkání přislo 7 dětí, které se s velkou radostí chtěly učit písničky a chválit našeho Pána, Ježíše Krista. Od toho dne jsme se scházeli každý pátek od 16 do 17:30 na faře v Bystřici. Naše první píseň byla "Mám pro Vás překrásnou písničku" - poté následovaly další a další. Postupně jsme se také rozrůstali a nejvyššího počtu jsme dosáhli v roce 2016 - 19 dětí.

V letech 2008 - 2009 jsme se několikrát zůčastnili nahrávání pořadu pro děti "Rybičky". Trénovali jsme také na vystoupení s hudební skupinou GUBO a s ženským pěveckým sborem LAUDATE.

V roce 2011 jsme dali sborečku název D.E.CH., co znamená Dziecięcy Ewangelicki Chórek. 

Téhož roku jsme natočili svoje první CD s 12 písněmi pod názvem "Ze srdce" a vyhráli jsme 1. místo v biblické pěvecké soutěži "JONÁŠ".

V roce 2012 jsme poprvé uskutečnili společný zájezd i s rodiči do Polska do Dinoparku, Parku Miniatur a Zoo. 

K našemu 5 výročí jsme vydali druhé CD s 16 písněmi pod názvem "Bóg Cię kocha".

K 7. výročí jsme spustili webové stránky.

V listopadu 2016 jsme vydali naše 3 CD, tentokrát vánoční s názem "Nejkrásnější vánoční poselství".

Každoročně se účastníme Dětského pěveckého festivalu. Vystupujeme na bohoslužbách v Bystřici a Nýdku. Máme různé výjezdy do jiných sborů  ana různé akce. Mohli jsme také zpívat v Kavárně Pamoja, apod.

Rok 2018 byl pro nás jubilejní, protože jsme slavili 10. výročí existence. Uspořádali jsme slavnostní bohoslužbu dne 29.4.2018, kde kromě nových písní, zazněly starší písně. Dále jsme měli připravený mini muzikál o Králi Davidovi a v neposlední řadě, jsme si připravili několik písní společně se všemi bývalými členy. Během 10 let se na sborečku vystřídalo celkem 42 dětí. Děkujeme za vaše modlitby a těšíme se co vše nám přinese další rok :)

 

 

D.E.CH.

Dětský pěvecký sboreček D.E.CH. byl založen v roce 2008. Dirigentkami tohoto pěveckého uskupení od začátku až do dneška jsou Anna Pinkavová a Beata Pietroszová.