Informace o nás

Dětský evangelický sboreček zahájil svou činnost v roce 2008 pod záštitou Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici. Na první setkání přislo 7 dětí, které se s velkou radostí chtěly učit písničky a chválit našeho Pána, Ježíše Krista. Od toho dne jsme se scházeli každý pátek od 16 do 17:30 na faře v Bystřici. Naše první píseň byla "Mám pro Vás překrásnou písničku" - poté následovaly další a další. Postupně jsme se také rozrůstali a nejvyššího počtu jsme dosáhli v roce 2011 - 17 dětí.

V letech 2008 - 2009 jsme se několikrát zůčastnili nahrávání pořadu pro děti "Rybičky". Trénovali jsme také na vystoupení s hudební skupinou GUBO a také s ženským pěveckým sborem LAUDATE na bohoslužbách v Bystřici.

V letech 2009 - 2011 jsme dali sborečku název D.E.CH., co znamená Dziecięcy Ewangelicki Chórek. 

V roce 2011 jsme natočili svoje první CD s 12 písněmi pod názvem "Ze srdce" a vyhráli jsme 1. místo v biblické pěvecké soutěži "JONÁŠ".

V roce 2012 jsme poprvé uskutečnili společný zájezd i s rodiči do Polska do Dinoparku, Parku Miniatur a Zoo. 

K našemu 5 výročí jsme vydali druhé CD s 16 písněmi pod názvem "Bóg Cię kocha".

K 7. výročí jsme spustili webové stránky.

Každoročně se účastníme Dětského pěveckého odpoledne. Vystupujeme na bohoslužbách v Bystřici a Nýdku. Máme různé výjezdy do jiných sborů na různé akce. Mohli jsme také zpívat v Kavárně Pamoja.

V roce 2016 plánujeme vydat vánoční CD.

 

 

D.E.CH.

Dětský pěvecký sboreček D.E.CH. byl založen v roce 2008. Dirigentkami tohoto pěveckého uskupení od začátku až do dneška jsou Anna Pinkavová a Beata Pietroszová.